ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ประจำปี 2559

10 ส.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน โดยมีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2559

activity

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ระดับชั้น ม.3

[srizonfbalbum id=170]

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ระดับชั้น ม.4

[srizonfbalbum id=171]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28