วันที่ 29 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาไทยฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร

Loading