กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) กลุ่มศิลปะ – นาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

[srizonfbalbum id=397]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>