มอบเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2562

18 ธ.ค. 2562 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สรรหาและเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวณัชชา เปรี่ยมรัตนชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2562

[srizonfbalbum id=399]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28