18 ธ.ค. 2562 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สรรหาและเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวณัชชา เปรี่ยมรัตนชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2562

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>