โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

รายละเอียดการชำระเงินนร.2563

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6
ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ณ ห้องการเงิน อาคาร 3

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28