คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประกาศเจตจำนง ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading