01-ประกาศ-ม.1-65

; Download รายชื่อ ม.1

ค้นหารายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >> คลิก!!!

วิธีการค้นหาข้อมูล
  1. ให้ผู้สมัครพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัครเรียนออนไลน์ ในวันที่ 9-13 มี.ค. 2565 ลงในช่องค้นหา
  2. เมื่อพิมพ์ครบ 13 หลักแล้ว ให้รอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

 

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คำแนะนำ
– ผู้ปกครองและนักเรียนต้องตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ลงวันที 18 มีนาคม 2565 ก่อนวันมาสอบให้เข้าใจก่อน
– ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานที่เข้าสอบมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.
– ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
– ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถเข้ามาจอดภายในโรงเรียน ฝั่งสนามสอบ และถนนปลัดมณฑล ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น.ของวันสอบคัดเลือก
อนุญาตให้ผู้ปกครองรอบุตรหลานในฝั่งโดมโรงเรียนสตรีสิริเกศได้ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)
– ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ และไม่หมดอายุ มาให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบในวันสอบด้วย
– ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบ ดังนี้ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ ชนิด 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ (ตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ)
**** แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCU-ufnZlAKgkmCtpeStz6qNUJ_hSEMMO1v40Dr0LTxm_HHw/viewform?usp=sf_link ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ****

Loading