วันที่ 5 ธ.ค. 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ รายละเอียด ดังนี้

เวลา 07.30 น. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะครู และนักเรียนร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 13.00 น. คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 18.00 น. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะครู และนักเรียนร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading