วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/13 ในการนำเสนอโครงงานฯ ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading