วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

Loading