17 ก.พ. 59 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกอบพิธีปฏิญานตนและมอบเข็ม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โดยได้รับเกียรติจากนายคูณ ชำนิกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธี

activity

[srizonfbalbum id=100]

Loading