การประกวด SSK Cover Dance 2016

9 ก.พ. 59 งานกิจการนักเรียน ร่วมกับ ทีม NYX Satreesiriket School Cover Dance โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประกวด SSK Cover Dance 2016 ณ ห้องประชุมเกศสิริ

activity

[srizonfbalbum id=112]

<< ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28