การแข่งขัน Web Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

30 ม.ค. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม text editor งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ น.ส.สุภาวดี ทองทับ ม.5/4 และ น.ส.อุไรวรรณ จันทร์ส่อง

59-01-31-result

59-01-31-result2

activity

 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28