21 ม.ค. 59 งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมชมพู – ขาว

activity

[srizonfbalbum id=121]

<< กิจกรรมทั้งหมด >>