อบรมคุณธรรม จริยธรรม (ทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

21 ม.ค. 59 งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมชมพู – ขาว

activity


<< กิจกรรมทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28