พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2558

31 มี.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28