สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

17 พ.ค. 59 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยพันตำรวจเอกดิเรก จิตอร่าม รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28