มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559

3 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัล รายละเอียด ดังนี้

ประเภททีมชาย

  1. รางวัลชนะเลิศ ห้อง ม.2/2
  2. รางวัลรองชนะเลิศ ม.2/10 , ม.2/11

ประเภททีมหญิง

  1. รางวัลชนะเลิศ ห้อง ม.2/8
  2. รางวัลรองชนะเลิศ ม.2/7

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28