ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดต่อไปนี้

[embeddoc url=”http://www.ssk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ประกาศรับสมัครห้องปกติ2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]


ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

แก้ไขวันรับสมัครนักเรียน จากวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เป็น 22 – 23 มีนาคม และ 25 – 27 มีนาคม 2562

24 มีนาคม 2562 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร **** งดการรับสมัครนักเรียน ****