ครูอาสาสมัครจีนกล่าวอำลานักเรียนเพื่อเดินทางกลับประเทศจีน

1 มี.ค. 2562 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบดอกไม้ให้กับครูอาสาสมัครชาวจีน เนื่องจากสิ้นสุดระยะการสอนในประเทศไทยตามโครงการครูอาสาสมัครภาษาจีน

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28