กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรนักเรียน

22 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้

– โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

– International Talent mathematics Contest (TMC)

– การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2018″ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28