พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

13 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ในวันนี้นักเรียนแต่ละห้องต่างร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันทำพานมาไหว้ครูกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมการไหว้ครูนี้ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28