30 ก.ค. 2562 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผู้กู้รายใหม่ สำหรับนักเรียน ม.4 – ม.6 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้นโยบายชี้แจงหลักการในการดำเนินการและแนวทางการปฏิบัติในการได้รับเงินกู้ยืมฯ ซึ่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับจัดสรร จำนวน 119 ราย

[srizonfbalbum id=310]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading