30 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้

1. การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

– นางสาวศิริสุข ขาวผ่อง ได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ รอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มอบรางวัลโดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

– ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์

2. การแข่งขันเขียนตามคำบอก เนื่องในงานวันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

– ด.ญ.ศุภิสรา จิริวิภากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

– ด.ช.เจสัน ชาวสวนได้รับรางวัลชมเชย

– ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวจุธาภัค วรโคตร

[srizonfbalbum id=309]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>