วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

[srizonfbalbum id=319]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading