26 ธ.ค. 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในการเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading