รายละเอียดการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  1. ห้องเรียนปกติ
  2. ห้องเรียนพิเศษ

สามารถชำระเงินผ่านทางช่องทางดังนี้

  • ดาวน์โหลดรายละเอียดการชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking Application (ทุกธนาคาร) หรือ
  • พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงินของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยเข้าลิ้งค์หรือแสกน Qr – code ด้านล่าง http://schoolbilling.dev31.in.th/SBSSK/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป