19 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการต้อนรับในงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading