รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558

7 ส.ค. 2558 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รางวัลเกียรติบัตร, โล่, ทุนการศึกษา 5,000 บาท

นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่เข้าร่วมการแข่ง คือ

  1. นายสิทธิศักดิ์ พิทักษา ม.6/6
  2. นางสาววิลาวรรณ ศรีคำ ม. 4/6

ผู้ฝึกสอน : ครูมงคล ไชยเทพ

activity[srizonfbalbum id=54]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28