ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม http://contest58.ssk.ac.th