การอบรมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล

22 ส.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการอบรมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้ม(Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม 350 คน จาก 6 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลฯ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ จำนวน 36 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สำนักบริหารงาน การมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.นิพนธ์ เสือก้อน อดีต ผอ.ร.ร.วัดราชโอรส เป็นวิทยากรให้ความรู้

activity

[srizonfbalbum id=75]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28