การประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ สพม.28

22 ส.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.เขต 28 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม และทีมวิทยากรจากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 22-23, 29-30 ส.ค. และ 5 ก.ย. 2558 ณ ห้องชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

[srizonfbalbum id=76] [srizonfbalbum id=91]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28