กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน

4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบรางวัลกิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. การแข่งขัน IDP Champion 2016  จึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลให้แก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน
  2. การแข่งขันกิจกรรม “มหกรรมสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 11 และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559”
  3. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Day

59-02-04-idp1

59-02-04-eng2 59-02-04-eng1
activity


<< ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28