บรรยากาศวันมอบตัว ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

10 เม.ย. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ม.4 ในโอกาสวันมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

activity

[srizonfbalbum id=131]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28