สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษมอบรางวัลแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมระดับจังหวัด

23 ส.ค. 59 สโมสรไลออนส์จังหวัดศรีสะเกษมอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัด ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ คือ

  1. ด.ญ.แอนนา โบลเดอ ม.3/3
  2. ด.ญ.ภทรกมล อ่อนคำ ม.3/3
  3. ด.ญ.เมธาวี คำศรี ม.3/3

โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ

  1. นางศิริวรรณ มะโรณีย์
  2. นายนพพร ศรปัญญา

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่อไป

activity[srizonfbalbum id=175]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28