วันที่ 6 ก.พ. 2558 แนะนำครูดวงศิริ สุขประเสริฐ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ย้ายมาจากโรงเรียนพยุห์วิทยา สพม 28