ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561

 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด >> https://drive.google.com/open?id=1M-uh1y5hjJ2CktT0ECb0kwDbE5hNJe64
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด >> https://drive.google.com/file/d/1k5icWaOP7HGB5yKU0OoOvjok8uX0oye3/view?usp=sharing
 
ตารางสอบคัดเลือก
มัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 1 เมษายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
วิชาที่สอบ
วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ
 
*** การสอบวัดความรู้ใช้เครื่องตรวจข้อสอบ นักเรียนต้องเตรียมดินสอ 2B , ยางลบดินสอ , ปากกา , บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาให้พร้อมในวันสอบ
สถิติการสมัครสอบ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28