ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง ให้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ประกาศเช่นกัน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28