โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

15 มี.ค. 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนไปทำงานช่วงปิดภาคเรียนที่จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28