มอบเกียรติบัตรรางวัลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

18 มิ.ย. 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่รับรางวัลจากการประกวดจัดพานในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

[srizonfbalbum id=277]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28