กิจกรรมวันสันติภาพโลก ประจำปี 2562

20 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมอ่านสารวันสันติภาพโลก ซึ่งตรงกับ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ อ่านสารสันติภาพ ครู บุคลากรโรงเรียนและนักเรียน ร่วมยืนสงบนิ่ง 1 นาที ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยวันสันติภาพโลกจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28