สพม.28 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

[srizonfbalbum id=349]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28