การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ภาค 110 อี รอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ. อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับเยาวชนฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2563 ครูผู้ควบคุม นางพวงเพชร โพธิ์ชัย และนายเวโรจน์ ทองเถาว์

[srizonfbalbum id=389]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28