วันที่ 29 พ.ค. 2558 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ดร.พิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดเลียบบูรพาราม
  • คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดป่าศรีสำราญ

activity

อัลบั้มภาพ : ระดับชั้น ม.3 ณ วัดป่าศรีสำราญ

อัลบั้มภาพ : ระดับชั้น ม.4 ณ วัดเลียบบูรพาราม

[srizonfbalbum id=28]