5 ก.พ. 2563 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “ค้นพบตัวตน..สู่เส้นทางฝัน” SSK Guidance ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์รับความรู้ ความเข้าใจในการค้นหาตัวเองตามความถนัด ความสนใจ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1 Portfolio – รับตรง – โควตาพิเศษ และกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์จากวิทยากร มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ , ดร.ณชรต อิ่มณะรัญ (นิวตัว) , นายนเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ (พูม) , นายนราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม) นายภักดิ์ภูมิ​ จิตต์พิสุทธิ์สิริ (ริว) และนายศรุญสธร​ ธนวัชรวัฒน์ (ไฮด์) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และคณะครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม