วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ เเละภาษาจีน ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม