27 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดวาดภาพ “การป้องกันและรู้เท่าทัน covid-19” ในงาน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ประมวลภาพกิจกรรม