27 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด กลุ่มจินตลีลาประกอบเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ในงาน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading