27 ก.ย. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธี “กษิณานุสรณ์ ’63 สตรีสริเกศครูคือผู้สร้าง” ให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ แขกผู้เกียรติ ร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้เกษียณทุกท่าน

ประมวลภาพกิจกรรม