กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะครูและนักเรียนกิจกรรมยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading