🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2565 🎉🎉

 
📌ตรวจสอบรายชื่อ 📌
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=thai01
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=thai02
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=thai03
 
หมายเหตุ สมัครเพิ่มเติมได้ในวันสอบ ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 7
 
📌สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น.
 
📌สถานที่ : อาคาร 7
 
🎉 ประกาศผลสอบ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 7 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.ssk.ac.th และเว็บไซต์ http://contest65.ssk.ac.th
 
📌หากพบปัญหาในการตรวจสอบรายชื่อ 📌
ติดต่อ คุณครูกานตชนน์ ชาวประสา (064-4494220) / คุณครูวรพิชชา พานิช (093-3200835)